Intel® Core™ Processors
Compare
Intel® Core™

Điều khoản chung Sàn TMĐT

I. ĐỊNH NGHĨA

- Sàn Thương Mại Điện Tử (hay “TMĐT”) Dell là sàn giao dịch thương mại trên website do chính Công Ty TNHH Dell sở hữu và vận hành.

- “Nhà Bán Hàng” hoặc “Người bán” là các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp được Dell đồng ý cho phép sử dụng dịch vụ do Sàn TMĐT Dell và các bên liên quan cung cấp. Thông qua Sàn TMĐT, các “Nhà Bán Hàng” hoặc “Người bán” tạo gian hàng trưng bày, giới thiệu, mua bán và thực hiện hoạt động khác nhằm mua bán hàng hóa, dịch vụ đến Khách hàng.

- “Khách hàng” hoặc “Người mua” là các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ trên sàn thương mại điện tử.

- “COD” là phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.

- “Sản phẩm” là hàng hóa, dịch vụ được Nhà Bán hàng cung cấp thông qua Sàn TMĐT Dell.

- “Thành viên” là các Khách hàng, Nhà Bán Hàng là đối tác hoặc có đăng ký tài khoản sử dụng trên Sàn TMĐT Dell.

 

II. NGUYÊN TẮC CHUNG

2.1 Sàn thương mại điện tử Dell được đăng ký hoạt động như sàn giao dịch thương mại điện tử và website trực tuyến do Công ty TNHH Dell sở hữu và vận hành. Thành viên trên sàn thương mại điện tử Dell là các đối tác, Nhà Bán Hàng và Khách Hàng mua hàng có đăng ký tài khoản sử dụng trên Sàn TMĐT Dell.

2.2 Nhà Bán Hàng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp được Dell đồng ý cho phép đăng ký với tư cách Nhà Bán Hàng trên sàn thương mại điện tử Dell nhằm tạo lập gian hàng giới thiệu, mua bán sản phẩm Sàn TMĐT Dell. Thông tin các Nhà Bán Hàng trên Sàn TMĐT Dell phải minh bạch, đầy đủ và chính xác.

2.3 Các Nhà Bán Hàng và Khách hàng thực hiện giao kết hợp đồng trên sàn thương mại điện tử Dell trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự do tự nguyện, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ và không trái với quy định của pháp luật.

2.4 Hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ qua Sàn TMĐT Dell phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng.

2.5 Nhà Bán Hàng khi tham gia vào Sàn TMĐT Dell phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam, quy chế hoạt động và các chính sách, quy định khác của sàn thương mại điện tử Dell và cam kết thực hiện đúng những quy định liên quan.

2.6 Quy chế này và các giao dịch mua bán trên sàn thương mại điện tử Dell phải luôn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

 

III. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Đối với sản phẩm do Nhà Bán Hàng cung cấp trên Sàn TMĐT Dell:

(i) Nhà Bán Hàng có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm dịch vụ cho Khách hàng như trong cam kết giấy bảo hành sản phẩm.

(ii) Khách hàng luôn giữ giấy bảo hành và có quyền đến tận nơi cung cấp sản phẩm để bảo hành hoặc yêu cầu đến tận nhà bảo trì đối với sản phẩm cố định sử dụng tại nhà.

(iii) Khách hàng có quyền khiếu nại, khiếu kiện Nhà Bán Hàng trong trường hợp Nhà Bán Hàng từ chối bảo hành bảo trì sản phẩm khi đang còn trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành.

(iv) Dell khuyến cáo Khách hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, bảo trì đối với sản phẩm có dự định mua. Dell không phải là bên chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành sản phẩm của Nhà Bán Hàng trên Sàn TMĐT Dell. Trong trường hợp khách hàng cần hỗ trợ hay khiếu nại, bộ phận chăm sóc khách hàng của Dell sẽ tiếp nhận thông tin và trao đổi với Nhà Bán Hàng. Dell sẽ nỗ lực hỗ trợ khách hàng trong khả năng cho phép để sản phẩm của Nhà Bán Hàng được bảo hành theo chế độ của Nhà sản xuất.

Các sản phẩm mua tại Sàn TMĐT Dell được bảo hành khi:

(i) Còn thời hạn bảo hành (dựa trên tem/phiếu bảo hành/hoặc thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử).

(ii) Còn tem/phiếu bảo hành.

(iii) Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật

Các trường hợp có thể phát sinh phí bảo hành:

(i) Sản phẩm hết thời hạn bảo hành.

(ii) Sản phẩm bị bể, biến dạng, cháy, nổ, ẩm thấp trong động cơ... do người sử dụng.

 

IV. QUY TRÌNH HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Chính sách giải quyết khiếu nại : Khi khách hàng gặp sự cố về sản phẩm hoặc chất lượng dịch vụ , khách hàng hãy liên hệ đến số hotline : 1800 28 28 48 hoặc email info@dellonline.vn để được hỗ trợ giải quyết.

 

V. BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Ban quản trị Sàn TMĐT Dell yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ tên, địa chỉ liên lạc, email...., và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này. Ban quản trị Sàn TMĐT Dell không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu các thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác. Sàn TMĐT Dell luôn hỗ trợ người mua trong việc liên hệ Nhà bán hàng để giải quyết các khiếu nại, yêu cầu bồi thường nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng. Trong mọi trường hợp khi Khách hàng nhận thấy quyền, lợi ích hợp pháp của minh bị xâm phạm (như hàng hóa không đảm bảo chất lượng, các thông tin kỹ thuật bị sai lệch,...).

Trong trường hợp giao dịch phát sinh khiếu nại, tranh chấp mà được xác định lỗi thuộc về Người bán, Dell sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tùy theo mức độ của sai phạm. Dell sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm của Người bán đó trên Sàn TMĐT Dell đồng thời yêu cầu Người bán bồi thường cho Khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng. Sàn TMĐT Dell luôn tôn trọng và nỗ lực bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

 

VI. QUẢN LÝ THÔNG TIN TRÊN SÀN

1. Đối với Thành viên:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐT Dell về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Dell vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐT Dell hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn TMĐT Dell cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn TMĐT Dell.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn TMĐT Dell dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn TMĐT Dell.

 

2. Quản lý Thông tin giới thiệu, quảng cáo Sản phẩm giao dịch trên Sàn TMĐT Dell

Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Sàn TMĐT Dell:

(i) Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

(ii) Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

(iii) Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

(iv) Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

(v) Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

(vi) Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

(vii) Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

(viii) Các hành vi khác vi phạm pháp luật về quảng cáo. Và trường hợp quy định pháp luật có thay đổi thì áp dụng theo sự thay đổi đó.

3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm của Ban quản trị Sàn TMĐT

Dell đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website:

Nhà Bán Hàng gửi thông tin về pháp nhân muốn mở gian hàng trên Sàn TMĐT Dell. Sau khi được cấp tài khoản gian hàng Nhà Bán Hàng mới có thể đăng bán các sản phẩm của mình. Dell sẽ toàn quyền loại bỏ các sản phẩm của Nhà bán hàng nếu sản phẩm bán vi phạm pháp luật, quy chế hoạt động, chính sách, quy định của sàn và áp dụng các hình thức xử phạt, yêu cầu bồi thường được nêu trong các chính sách, quy định của sàn và quy định của pháp luật. Các sản phẩm không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Dell chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

Dell giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên trang website này mà không cần báo trước.

 

VII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn TMĐT Dell, các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản trị Sàn TMĐT Dell cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch, nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật.

Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố lỗi kỹ thuật nằm ngoài kiểm soát của Dell, Dell sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản trị Sàn TMĐT Dell qua địa chỉ email, Dell sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn TMĐT Dell. Sàn TMĐT Dell sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra.

 

VIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN TRỊ SÀN TMĐT DELL

- Tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên sau khi đã hoàn thành các điều kiện, thủ tục mà sàn TMĐT Dell nêu ra;

- Có quyền kiểm tra thông tin của các tổ chức, cá nhân đưa lên Sàn TMĐT Dell, đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm;

- Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn TMĐT Dell không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

- Chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn TMĐT Dell hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn TMĐT Dell;

- Xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn TMĐT Dell liên tục trong ba (03) tháng. Để tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn TMĐT Dell;

- Có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn TMĐT Dell phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn TMĐT Dell trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn TMĐT Dell, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt;

- Sàn TMĐT Dell giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn TMĐT Dell theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Sàn giao dịch TMĐT Dell” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn TMĐT Dell. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên;

- Giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn TMĐT Dell; kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Loại bỏ những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Yêu cầu Nhà Bán hàng bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

Nghĩa vụ và trách nhiệm

- Có trách nhiệm xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm xây dựng Sàn TMĐT, bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn TMĐT Dell trong điều kiện và phạm vi cho phép.

- Tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và Khách hàng trên Sàn TMĐT Dell;

- Có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại từ người mua và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng, Sàn sẽ yêu cầu người bán phải giải trình về những thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm Sàn TMĐT Dell sẽ có phương án yêu cầu người bán đền bù cho người mua, sẽ khóa tài khoản thành viên người bán;

- Chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn TMĐT Dell;

- Tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn TMĐT Dell ra thị trường trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường của các thành viên tham gia Sàn TMĐT Dell;

- Cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn TMĐT Dell và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn TMĐT Dell không phải chịu trách nhiệm.

 

IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN LÀ NHÀ BÁN HÀNG

1. Quyền

- Sau khi ký hợp đồng, Nhà Bán Hàng sẽ được tạo một tài khoản để công bố thông tin người bán, đăng tin bán sản phẩm và quản lý thông tin sản phẩm cũng như các đơn hàng.

- Nhà Bán Hàng được hỗ trợ đào tạo những kỹ năng cần thiết để quản lý tài khoản và các đơn hàng trên Sàn TMĐT Dell.

- Nhà Bán Hàng được đăng bán sản phẩm thực hiện các chương trình khuyến mại, hưởng các chính sách ưu đãi do ban quản trị Sàn TMĐT Dell đề ra trong quá trình hoạt động theo thỏa thuận/hợp đồng đã ký kết.

2. Nghĩa vụ

- Nhà Bán Hàng phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về pháp lý khi gửi đăng ký cho Sàn TMĐT Dell.

- Nhà Bán Hàng có trách nhiệm cung cấp cho Dell bản sao giấy đăng ký kinh doanh, giấy tờ pháp lý đối với pháp nhân và sản phẩm của Nhà Bán Hàng.

- Nhà Bán Hàng phải cung cấp thông tin về sản phẩm cho ban quản trị Sàn TMĐT Dell, cam kết chỉ bán hàng chính hãng, không bán hàng nhái, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

- Nhà Bán Hàng có trách nhiệm niêm yết chính xác về chất lượng, số lượng, giá, các chính sách về bảo hành, phụ kiện, các thông tin khác liên quan đến sản phẩm.

- Nhà Bán Hàng phải phối hợp với Dell giải quyết những vấn đề tranh chấp giữa khách hàng với nhà bán hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Nhà bán hàng có nghĩa vụ phải bồi thường những thiệt hại của khách hàng khi lỗi được xác định thuộc về Nhà Bán Hàng.

- Nhà Bán Hàng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán.

- Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Dell vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐT Dell hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường.

Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

- Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn TMĐT Dell cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn TMĐT Dell.

- Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn TMĐT Dell dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn TMĐT Dell

 

X. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN LÀ KHÁCH HÀNG

1. Quyền

- Khi đăng ký trở thành thành viên của Sàn TMĐT Dell và được Dell đồng ý, thành viên sẽ được mua hàng hóa bán tại Sàn TMĐT Dell.

- Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý đơn hàng tại Sàn TMĐT Dell.

- Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn TMĐT Dell hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn TMĐT Dell.

- Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn TMĐT Dell trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Sàn TMĐT Dell.

2. Nghĩa vụ

- Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

- Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐT Dell về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

- Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn TMĐT Dell là chính xác.

- Thành viên có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, sản phẩm hỗ trợ Sàn TMĐT Dell trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua Sàn.

- Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Dell vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐT Dell hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

- Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn TMĐT Dell cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn TMĐT Dell trong Quy định này.

- Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn TMĐT Dell dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn TMĐT Dell.

 

XI. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Công ty có quyền thay đổi Quy chế này vào bất cứ thời điểm nào và sẽ thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử 05 (năm) ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực được nêu trong Quy chế sửa đổi đó. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và có hiệu lực đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi đó.

Dell bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Quy chế hoạt động này vào bất kỳ thời điểm nào. Thành viên tham gia Sàn TMĐT Dell có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên sàn thương mại điện tử Dell.

 

XII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mọi thành viên khi sử dụng Sàn TMĐT Dell giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

 

Nhận thông tin khuyến mãi mới nhất từ chúng tôi!